یادداشت جواد جلالی در ماهنامه صنعت سینما برای پرونده فیلم سینمایی بغض

تورج اصلانی و عکس نویسی من برای فیلم زمزمه با باد ، اولین رفقای آشنا، در پس از دست دادن دوربین عکاسی‌ قدیمی‌‌ام بودند. از فیلم بیست می‌آمدم. جسارت تورج […]

Read Article →

Baran Kosari , Ali Azhari , Javad Jalali , Bahman Ghobadi , Morteza Najafi , Babak Hamidian , Touraj Aslani , Reza Dormishian , Gholamreza Mousavi , Nezam Kiaie.

Read Article →

مصاحبه صد و یازدهمین شماره ماهنامه صنعت سینما با جواد جلالی

تورج اصلانی و عکس نویسی من برای فیلم زمزمه با باد ، اولین رفقای آشنا، در پس از دست دادن دوربین عکاسی‌ قدیمی‌‌ام بودند. از فیلم بیست می‌آمدم. جسارت تورج […]

Read Article →