جواد جلالي از عكس نوشته‌هايش گفت «اين مجموعه جهان تازه‌اي از «بدرود بغداد» است»

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس: فرهنگ و هنر – هنرهاي تجسمي مجموعه عكس‌ نوشته‌هاي جواد جلالي از فيلم «بدرود بغداد» به روايت اين هنرمند عكاس در پرديس سينمايي «ملت» […]

Read Article →