گفتگوی جواد جلالی درباره عکاسی فیلم با لنزهای سوپر اسکوپ در سینما موشن

در فیلم زمزمه با باد، از این لنز‌ها برای عکس نویسی فیلم استفاده کردم و این تجربه به واسطه‌ جهانی‌ بود که این لنز‌ها میسازند. ترکیب بندی و کمپزسیون، قرار […]

Read Article →

مصاحبه صد و یازدهمین شماره ماهنامه صنعت سینما با جواد جلالی

تورج اصلانی و عکس نویسی من برای فیلم زمزمه با باد ، اولین رفقای آشنا، در پس از دست دادن دوربین عکاسی‌ قدیمی‌‌ام بودند. از فیلم بیست می‌آمدم. جسارت تورج […]

Read Article →