گفتگوی جواد جلالی درباره عکاسی فیلم با لنزهای سوپر اسکوپ در سینما موشن

در فیلم زمزمه با باد، از این لنز‌ها برای عکس نویسی فیلم استفاده کردم و این تجربه به واسطه‌ جهانی‌ بود که این لنز‌ها میسازند. ترکیب بندی و کمپزسیون، قرار […]

Read Article →